6122 Klein gereedschap, producten en kledij

Algemeen

De rubriek 6122 Klein gereedschap, producten en kledij omvat de levering van klein gereedschap, onderhouds-,verzorgings- en medische producten en kledij aan de onderneming.

Toepassingsgebieden:

  • Vlaamse Gemeenschap
  • Rechtspersonen