633000 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar – toevoeging

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: