5140 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen

Algemeen

ESR-code: 51.40
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen

Onder de code 51.40 worden de stortingen “om niet”, andere dan investeringsbijdragen, aan verzekeringsmaatschappijen geboekt.