514 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 51.4
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen

Onder de code 51.4 worden de stortingen “om niet”, andere dan investeringsbijdragen, aan verzekeringsmaatschappijen geboekt.

Voorbeelden:

  • oorlogschadevergoedingen;
  • schadevergoedingen ten gevolge van natuurrampen;
  • dekking van geaccumuleerde verliezen;
  • kwijtschelding van schulden;
  • schuldovername.