75 Voorraadtoename

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 75
Naam: Voorraadtoename

Het gaat om alle voorraden die een vennootschap kan aanleggen: voorraden voor spoedeisende gevallen en normale voorraden van goederen; de vennootschap kan deze gebruiken voor haar normale werking of het kan gaan om voorraden van duurzame roerende goederen. We herinneren eraan dat de aankopen van deze goederen naargelang van het geval geboekt worden als aankopen van niet-duurzame goederen (code 12) of als aankopen van duurzame roerende goederen (code 74). Deze boekingen moeten vervolgens worden gecorrigeerd met de bedragen in voorraad of afgenomen op de voorraden.

Als de verrichtingen op de voorraden niet worden geboekt op bruto- maar op nettobasis wordt een toename van de voorraden geboekt onder code 75 en een afname onder code 78.

Voorbeeld: in het jaar t koopt men voor 1000 euro niet-duurzame goederen (economische code 12.11). Er wordt voor 200 euro aan goederen in voorraad opgeslagen. Code 12.11 wordt met 200 verminderd en code 75.00 wordt verhoogd met 200.

Er is geen enkele verplichting om deze codes te gebruiken. Enkel eenheden die dergelijke verrichtingen in hun jaarrekening boeken, moeten deze codes gebruiken.