3510 Inkomensoverdrachten aan EU-instellingen

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 35.10
Naam: Inkomensoverdrachten aan EU-instellingen

Onder de code 35.10 worden de lopende bijdragen geboekt die worden gestort aan instellingen van de Europese Unie.

  • afgestane btw;
  • bni-bijdrage aan de Europese Unie.
  • belastingen verbonden aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
  • douanerechten.