14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken

Algemeen
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 14
Naam: Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken

Deze groep bevat de uitgaven voor werkzaamheden aan wegen, kanalen, bruggen, tunnels, havens, enz. voorzover ze niet als investeringen kunnen worden beschouwd (zie groep 73).

Het gaat hier om uitgaven met als doel de waarde van de kapitaalgoederen te behouden. Het onderhoud betreft de regelmatige en permanente zorg voor de goede werking en de goede staat van de kapitaalgoederen te waarborgen.

  • Belangrijke veranderingen aan bestaande kapitaalgoederen die een waardeverhoging meebrengen (bijvoorbeeld wegherstellingen die de betrokken wegen feitelijk volledig omvormen door het aanbrengen van een ander wegdek, een ander tracé, enz.) worden als investeringen geboekt (groep 73). Herstel van oorlogsschade en rampenschade wordt eveneens als investering beschouwd (hoofdgroep 7).
  • Onderhoud en kleine herstelwerkzaamheden aan gebouwen (code 12.11).

Groep 14 is verdeeld over de economische codes:

  • 14.10 indien de betalingen een andere sector dan de overheid betreffen;
  • 14.20 indien de betalingen binnen de overheidssector gebeuren.