3550 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 35.50
Naam: Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)

De lopende overdrachten aan niet-lidstaten van de Europese Unie worden geboekt onder de code 35.50 als de verkrijger een overheid is.

  • Hulp aan een buitenlandse Staat die geen lid is van de Europese Unie.