8112 Kredietverleningen aan privébedrijven

Algemeen
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 81.12
Naam: Kredietverleningen aan privébedrijven

In de kredietverleningen en deelnemingen wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds kredietverleningen (waarbij de overheid als bankier of als obligatiehouder optreedt, subgroepen 81.1 tot 81.3) en anderzijds deelnemingen en kapitaalverstrekkingen die met deelnemingen kunnen worden gelijkgesteld (waarbij de overheid optreedt als aandeelhouder of als enige eigenaar, subgroepen 81.4 tot 81.6).

Bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen worden onderverdeeld in privébedrijven enerzijds en in overheidsbedrijven, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, anderzijds.

Kredietverleningen of deelnemingen in bedrijven die deel uitmaken van de overheidssector (S.13) (samen met de overheidssector te consolideren) moeten worden geboekt in groep 85.

De huurwaarborgen worden geboekt onder de code 81.12. Als op het einde van de huurovereenkomst de entiteit de eigenaar moet vergoeden voor, bijvoorbeeld, schade, zal er een overdracht moeten worden geboekt.