5461 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen
ESR-code: 54.61
Naam: Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen

Onder de groep 54 worden de kapitaalverrichtingen “om niet” geboekt alsook de giften in de vorm van kapitaalgoederen ten voordele van de rest van de wereld, met inbegrip van de internationale instellingen.

Voor de groep 54 wordt een dubbel onderscheid gemaakt. Het buitenland wordt vooreerst opgesplitst overeenkomstig groep 35 en vervolgens worden de investeringsbijdragen gescheiden van de overige kapitaaloverdrachten.

  • Giften van militair materieel.

In geval van twijfel tussen een kapitaal- en inkomensoverdracht aan de rest van de wereld, wordt in het algemeen een inkomensoverdracht geboekt.