9400 Terugbetaling van voorschotten

Algemeen

ESR-code: 94.00
Naam: Terugbetaling van voorschotten