713 Aankoop van bestaande gebouwen

Algemeen

ESR-code: 71.3
Naam: Aankoop van bestaande gebouwen

Onder subgroep 71.3 wordt de aankoop van bestaande gebouwen in het binnenland geboekt. Deze subgroep wordt onderverdeeld onder de economische codes 71.31 (aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector) en 71.32 (aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector).