9133 Aflossingen van de schuld aan de lokale overheden

Algemeen

ESR-code: 91.33
Naam: Aflossingen van de schuld aan de lokale overheden