3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 3
Naam: Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

Overdrachten zijn betalingen “om niet”, d.w.z. betalingen zonder rechtstreekse tegenprestatie. Aan de uitgavenzijde gaat het om allerlei subsidies, bijdragen en sociale uitkeringen.

De overdrachten worden in 4 hoofdgroepen ingedeeld: inkomensoverdrachten (hoofdgroep 3) en kapitaaloverdrachten (hoofdgroep 5) aan en van andere sectoren, inkomensoverdrachten (hoofdgroep 4) en kapitaaloverdrachten (hoofdgroep 6) binnen de overheidssector.

Inkomensoverdrachten behoren tot de lopende verrichtingen en kapitaaloverdrachten tot de kapitaalverrichtingen.

Voor het onderscheid tussen lopende overdracht en kapitaaloverdracht gaat men kijken naar de doelstelling van de uiteindelijke uitgave.

Sommige uitgaven van de overheid worden in de begroting “voorschotten” genoemd. Indien het duidelijk is dat die voorschotten niet zullen worden terugbetaald, moeten deze meteen als overdrachten worden geclassificeerd. Indien later toch terugbetalingen zouden plaatsvinden, dan zullen deze ook bij de overdrachten worden geboekt.