3442 Uitkeringen in natura

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 34.42
Naam: Uitkeringen in natura

Zoals voorgeschreven behoren tot deze subgroep:

  • reisbeurzen;
  • schadeloosstellingen voor het verlies van verbruiksgoederen (bijvoorbeeld verlies van meubilair ten gevolge van natuurrampen). Voor de niet-verbruiksgoederen, zie code 53.20;
  • in het kader van een rechtszaak, de gerechtskosten terugbetaald aan de winnende partij, indien deze een gezin is.