6420 Overige kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen

ESR-code: 64.20
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs