1120 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Algemeen

ESR-code: 11.20
Naam: Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen