852 Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen

ESR-code: 85.2
Naam: Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen

Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen worden geboekt onder de economische code 85.20.