6312 Overige kapitaaloverdrachten aan provincies

Algemeen

ESR-code: 63.12
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan provincies