747 Verwerving van duurzame militaire goederen

Algemeen
Aantekeningen
ESR-code: 74.7
Naam: Verwerving van duurzame militaire goederen

Onder de economische code 74.70 boekt men de aankoop van duurzame militaire goederen (oorlogswapens en hun lanceermaterieel).

In het kader van de procedure bij buitensporige tekorten heeft Eurostat op 9 maart 2006 een beslissing genomen over de boeking van uitgaven voor militaire uitrusting.

Eurostat bepaalt het moment van boeking volgens het ESR van de overheidsuitgaven voor militaire uitrusting als zijnde het voorwerp van langetermijnovereenkomsten en ook van de huur van de militaire uitrusting.

 1. Huur van de militaire uitrusting

  De huur van de militaire uitrusting wordt altijd gelijkgesteld met financiële leasingovereenkomsten. Er is dus een weerslag op het overheidstekort en op de overheidsschuld op het ogenblik waarop de uitrusting ter beschikking wordt gesteld van de militaire autoriteiten en niet op het moment waarop de huurgelden worden betaald.
 2. Langetermijnovereenkomsten 

  Er kunnen zich verschillende gevallen voordoen:Langetermijnovereenkomsten die voorzien in leveringen van identieke elementen over een lange periode; of die voorzien in betalingen die zowel de levering van de goederen als de dienstverlening dekken:⇒ boeking in de nationale rekeningen op het ogenblik dat de levering daadwerkelijk plaatsvindt van elk element van de uitrusting of op het ogenblik dat een dienst verleend wordt

  Langetermijnovereenkomsten voor complexe systemen:

  ⇒ boeking op het moment waarop de afzonderlijke stukken die het systeem uitmaken worden geleverd

  Militaire uitrusting die wordt gebouwd over verschillende jaren:

  ⇒ boeking gebeurt op het ogenblik waarop de fysieke levering plaatsvindt van het eindproduct

NB: Toch blijft men de militaire uitgaven aanrekenen in de begroting op basis van ordonnanceringen /vereffeningen. Eurostat aanvaardt dit voor kleine leveringen en voor militaire uitgaven waarvan de betaaldatum dicht bij het moment van levering ligt (tot een jaar van de datum van levering).

Voor omvangrijkere langetermijnovereenkomsten maakt Landsverdediging aan de Macrobudgettaire Dienst een overgangstabel over die toelaat de overgang te maken van kasbasis (ordonnancering/vereffening) naar boeking op basis van vastgestelde rechten. In de economische hergroepering wordt dan een correctie doorgevoerd.