3112 Rentesubsidies aan andere bedrijven

Algemeen

ESR-code: 31.12
Naam: Rentesubsidies aan andere bedrijven