6142 Overige kapitaaloverdrachten aan Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 61.42
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s

De structuur van de groep 61 is gelijk aan die van groep 41. Er wordt evenwel een onderscheid gemaakt tussen investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten.