74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 74
Naam: Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Onder de groep 74 boekt men de verwerving van investeringsgoederen andere dan onroerende goederen. De verwerving van immateriële goederen behoort eveneens tot deze groep.

Deze groep wordt onderverdeeld in volgende economische codes:

  • 74.10: aankoop van vervoermaterieel;
  • 74.22: verwerving van overig materieel;
  • 74.30: overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen;
  • 74.40: verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen;
  • 74.50: verwerving van waardevolle voorwerpen;
  • 74.60: verwerving van teeltgoederen (planten en dieren);
  • 74.70: verwerving van duurzame militaire goederen;
  • 74.80: verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling;
  • 74.90: roerende investeringen uitgevoerd in eigen beheer.