856 Deelnemingen binnen de overheidssector

Algemeen
Aantekeningen

ESR-code: 85.6
Naam: Deelnemingen binnen de overheidssector

Deelnemingen in een vennootschap die behoort tot de overheidssector (S.13) moeten worden geboekt in groep 85.6.

Een deelneming binnen de overheid wordt geboekt in de subgroep 85.6 die wordt onderverdeeld in de codes:

85.61: Deelnemingen binnen de overheidssector;
85.62: Deelnemingen in de sociale zekerheid;
85.63: Deelnemingen in de lokale overheden;
85.64: Deelnemingen in het gesubsidieerd autonoom onderwijs;
85.65: Deelnemingen binnen een andere institutionele groep.

Voor de entiteit die geniet van deze deelneming, moet de verrichting geboekt worden onder de code 98.00 (inbreng van eigen middelen).

In geval van vereffening van deelneming binnen de overheid, zal de entiteit die zijn deelnemingen vereffent de ontvangstencodes 89.61 tot 89.65 gebruiken en de entiteit die zijn eigen middelen ziet verminderen zal de code 93.00 gebruiken (vermindering van eigen middelen).