1212 Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 12.12
Naam: Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Het betreft de betaalde bedragen voor de huur van gebouwen waarvan de eigenaar niet tot de overheid behoort.

  • gewone huur
  • operationele leasing voor gebouwen
  • huurgelden en betalingen in het kader van andere operationele leasings dan die voor gebouwen;
  • financiële leasings (zie commentaar groep 04);
  • huurgelden van gronden (zie groep 24).