344 Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 344
Naam: Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers

Ook deze overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers worden opgesplitst in geldelijke uitkeringen (code 34.41) en uitkeringen in natura (code 34.42).

Zoals voorgeschreven behoren tot deze subgroep:

  • reisbeurzen;
  • schadeloosstellingen voor het verlies van verbruiksgoederen (bijvoorbeeld verlies van meubilair ten gevolge van natuurrampen). Voor de niet-verbruiksgoederen, zie code 53.20;
  • in het kader van een rechtszaak, de gerechtskosten terugbetaald aan de winnende partij, indien deze een gezin is.