857 Voorschotten toegekend binnen de overheidssector

Algemeen

ESR-code: 857
Naam: Voorschotten toegekend binnen de overheidssector

Onder de code 85.7 wordt verder onderverdeeld als volgt:

  • 85.71: voorschotten binnen de institutionele groep;
  • 85.72: voorschotten aan de sociale zekerheid;
  • 85.73: voorschotten aan de lokale overheden;
  • 85.74: voorschotten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs;
  • 85.75: voorschotten aan andere institutionele groepen.