451 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 45.1
Naam: Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies

Onder de ESR-code 45.1 boekt men de inkomensoverdrachten van de federale overheid, gemeenschappen, gewesten of een gemeenschapscommissie aan de Franse, Vlaamse of Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Deze subgroep wordt onderverdeeld in de economische codes in functie van de begunstigde gemeenschapscommissie:

  • 45.11: Franse Gemeenschapscommissie;
  • 45.12: Vlaamse Gemeenschapscommissie;
  • 45.13: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.