44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 44
Naam: Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

De inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs worden geboekt onder code 44. Code 44 is verdeeld over de economische codes 44.10 tot 44.40 volgens de aard van de inkomensoverdracht.

Volgende economische codes:

  • 44.10: bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel;
  • 44.20: bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel;
  • 44.30: bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs;
  • 44.40: bijdragen voor rentelasten van het onderwijs.

In deze groep worden niet enkel de overdrachten aan de instellingen zelf opgenomen, maar ook de lonen, pensioenen en wachtgelden die de betrokken eenheid rechtstreeks stort aan het onderwijzend personeel in actieve dienst of met pensioen.