9134 Aflossingen van de schuld aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen

ESR-code: 91.34
Naam: Aflossingen van de schuld aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs