4315 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel aan provincies

Algemeen

ESR-code: 43.15
Naam: Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel aan provincies