4340 Inkomensoverdrachten aan vzw’s van de lokale overheden

Algemeen

ESR-code: 43.40
Naam: Inkomensoverdrachten aan vzw’s van de lokale overheden