62 Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen
ESR-code: 62
Naam: Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen worden geboekt in groep 62 waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen investeringsbijdragen (code 62.10) en overige kapitaaloverdrachten (code 62.20).