3560 Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 35.60
Naam: Inkomensoverdrachten aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)

De lopende overdrachten aan niet-lidstaten van de Europese Unie worden geboekt onder de code 35.60 als de verkrijger geen overheid is.

  • Rechtstreekse hulp aan ingezetenen van landen die geen lid zijn van de Europese Unie.