34.50 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten

Algemeen

ESR-code: 34.50
Naam: Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten