72 Nieuwbouw van gebouwen

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 72
Naam: Nieuwbouw van gebouwen

Onder de economische code 72.00 wordt de nieuwbouw van gebouwen geboekt, ongeacht of deze wordt uitgevoerd door privébedrijven, overheidsbedrijven, overheden, …. Het betreft hier vooral burgerlijke dienstgebouwen en scholen. Ook andere burgerlijke gebouwen gebouwd door de overheid, zoals laboratoria, musea en dienstwoningen worden hieronder begrepen. Tot de nieuwbouw worden eveneens de eventuele sloopwerkzaamhe­den gerekend.

  • Alles wat integraal deel uitmaakt van gebouwen (centrale verwarming, sanitaire voorzieningen, liften, airconditioning, enz.) wordt inbegrepen in de rubriek nieuwbouw van gebouwen.
  • Voor zover werken aan bestaande gebouwen de waarde ervan verhogen of voor groot onderhoud bestemd zijn, worden die eveneens als investeringen behandeld, of men al dan niet eigenaar van het gebouw is.

Voorbeeld: plaatsing van een inbouwkeuken

Herstel van schade als gevolg van oorlog of natuurrampen wordt beschouwd als nieuwbouw.