5220 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Algemeen

ESR-code: 52.20
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen