8416 Kredietverleningen aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)

Algemeen

ESR-code: 84.16
Naam: Kredietverleningen aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)