2150 Rente op financiële leasings

Algemeen

ESR-code: 21.50
Naam: Rente op financiële leasings

Onder de economische code 21.50 worden de renten geboekt op schulden in verband met financiële leasings (cf. code 04.00).