4313 Bijdragen voor rentelasten aan provincies

Algemeen

ESR-code: 43.13
Naam: Bijdragen voor rentelasten aan provincies