4170 Inkomensoverdrachten aan andere eenheden van de overheid

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 41.70
Naam: Inkomensoverdrachten aan andere eenheden van de overheid

Onder code 41.70 boekt men de inkomensoverdrachten aan vennootschappen die binnen de consolidatieperimeter vallen en privaatrechtelijke EVA’s die geen vzw’s zijn.

  • Privaatrechtelijke EVA’s die geen vzw zijn: bv. LRM, PMV, Waarborgbeheer, Gigarant, Diestse Poort, EKM’s, …