8520 Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen

ESR-code: 85.20
Naam: Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen