2 Renten en inkomsten uit eigendom (Uitgaven)

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 2
Naam: Renten en inkomsten uit eigendom

  • 21: interestlasten;
  • 22: deze groep wordt niet gebruikt;
  • 23: deze groep wordt niet gebruikt;
  • 24: huurgelden van gronden;
  • 25: uitbetaalde dividenden.