4140 Inkomensoverdrachten aan Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s

Algemeen
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 41.40
Naam: Inkomensoverdrachten aan Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s

Onder de economische code 41.40 boekt men de inkomensoverdrachten aan bovenvermelde instellingen die dienen te worden geconsolideerd op basis van de lijst van de eenheden van de overheidssector.

  • Inkomensoverdrachten aan vzw’s en andere privaatrechtelijke EVA’s.

De ontvangsten worden geboekt op het niveau van de Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s onder de overeenkomstige code 46.xx .