8415 Kredietverleningen aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)

Algemeen

ESR-code: 84.15
Naam: Kredietverleningen aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)