4150 Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 41.50
Naam: Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid

Onder code 41.50 boekt men de inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid.

  • hogescholen;
  • universiteiten;
  • associaties.
  • de inkomensoverdrachten aan instellingen van het gesubsidieerd autonoom onderwijs (cf. code 44).