452 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 45.2
Naam: Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen

Onder subgroep 45.2 boekt men de inkomensoverdrachten van de federale overheid, de gewesten, een gemeenschap of de gemeenschapscommissies aan de gemeenschappen.

Deze subgroep wordt onderverdeeld in de economische codes in functie van de begunstigde gemeenschap:

  • 45.24: Franse Gemeenschap;
  • 45.25: Vlaamse Gemeenschap (lopende overdrachten aan het Vlaams Gewest inbegrepen);
  • 45.26: Duitstalige Gemeenschap.