113 Overige sociale lasten van de werkgever

Algemeen
ESR-code: 11.3
Naam: Overige sociale lasten van de werkgever

Deze subgroep is als volgt uitgesplitst:

  • 11.31: directe toelagen;
  • 11.32: doorbetaling van loon;
  • 11.33: pensioenen van het overheidspersoneel.