341 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel

Algemeen
Aantekeningen

ESR-code: 34.1
Naam: Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel

De brutobedragen van de uitgekeerde weduwen- en wezenpensioenen worden geboekt onder code 34.10. De inhoudingen op de wedden (begrepen in de brutolonen) worden als een ontvangst van de overheid onder de code 37.60 geboekt.