0310 Diverse interne verrichtingen

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 03.10
Naam: Diverse interne verrichtingen

Het betreft verrichtingen uitgevoerd binnen een administratieve eenheid alsook de verrichtingen zonder financiële afwikkeling.

  • provisie voor risico’s en lasten;
  • economische afschrijving van vaste kapitaalgoederen;
  • kapitaalverliezen (verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde bij verkoop);
  • herwaarderingsminwaarde.

Deze code wordt hoofdzakelijk gebruikt door de rechtspersonen die volgens het INR behoren tot de sector Vlaamse overheid (S13.12). Hun begrotingsverrichtingen omvatten immers verrichtingen van “boekhoudkundige” aard zonder financiële afwikkeling die geen invloed hebben op het vorderingensaldo.